Feitelijke vereniging :              ACMA North Europe

 

  • Adres van de feitelijke vereniging:

      Vijverstraat 77

      B-2870 Puurs

 

  • Correspondentieadres:

      Zie bovengenoemd

 

  • Doel van de vereniging:

      Een vereniging voor verzamelaars van miniatuurmodellen van het merk Renault en aanverwanten (Alpine, Dacia, …). De vereniging werkt als contactpunt om deze mensen dichter bij elkaar te brengen. Als lid van de vereniging kan men genieten van een korting bij Renault Merchandising miniatuurmodellen. De clubwebsite vormt het communicatiemiddel tussen de leden. Als fysiek trefpunt is ACMA North Europe aanwezig op verschillende ruilbeurzen. Een lidmaatschapsjaar wordt afgesloten met een algemene ledenvergadering. De contributie inkomsten worden gebruikt voor de werkingskosten en specifieke operaties waarvan alleen de leden kunnen profiteren. Een samenwerking met ACMA Renault (Fr) resulteert in specifieke modellen enkel toegankelijk voor leden.

 

  • Vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging (4 bestuursfuncties):

Patrick Huysmans                                   

      Voorzitter

      Renault Merchandising

     

Etienne Haaze                                            

      Vice - Voorzitter

 

Eef Schrader                                              

      Penningmeester

      Ledenadministratie

 

Fred Bangma 

      Beurzen en Meetings                           

Frédéric Baleux                                          

       WebMaster 

 

  • Werking van de vereniging:

      De verdere definitie en bepaling van de organisatie is uitgelegd in de “Statuten”. Een gedetailleerde werking en interne regels kunnen teruggevonden worden in het “Intern reglement”.

 

De entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, is opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel. De vereniging is opgericht zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordelen van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging). Tevens hebben de leden geen recht hebben op hun aandeel in de behaalde winsten noch op recuperatie van een door hen gedane inbreng. Dit bedreft de jaarlijkse contributie en/of het stopzetten van het lidmaatschap door uittreding, uitsluiting of individueel ontslag, of in geval van definitieve ontbinding van de entiteit.

 

Opgemaakt Puurs, 3 Maart 2019

Goedkeuring van de leden op de Algemene Ledenvergadering van 09/03/19

 

Handtekening van de vertegenwoordigers: